Riddarna
av
Integralorden

  [ Riddarna | Ederna | Historik ]

Integralorden är Fysiksektionens högsta utmärkelse. Den instiftades 1976 och utdelas årligen på Ettans Fest av F-sektionens styrelse till en person som gjort stora insatser för sektionens bästa.

Historiken beskriver bakgrunden och urvalskriterierna för Integralorden och under Ederna återfinns Riddarnas högtidliga löften.

Genom åren har följande personer tilldelats Intergalorden:

Tilldelad år Namn Årskurs
1976 Dir. Mikael Ros Fadäs
1977 Civ.ing. Göran Edin Fadäs
1978 Civ.ing. Dag Sundman Fadäs
1979 Prof. Gudmund Borelius †
1980 Prof. Christer Fuglesang Finans
1981 Civ.ing. Göran Berggren Finans
1982 Civ.ing. Claes de Berg † Fräck
1983 Civ.ing. Anders Bruun Fyffes
1984 Civ.ing. Katarina G. Bonde Fyffes
1985 Civ.ing. Per-Ivar Fransson Fuktig
1986 Tekn. lic. Maria Ericsson Flykting
1987 Civ.ing. Ulf Harald Andersson Fuktig
1988 Teknolog Anders Ulfheden Fiqus
1989 Tekn. dr. Johan Groth Fuktig
1990 Civ.ing. Björn-Olof Skytt Finans
1991 Tekn. dr. Mats Löfdahl Fiqus
1992 Civ.ing. Lars-Johan Liman Filmjölk
1993 Civ.ing. Håkan Huss Filmjölk
1994 Civ.ing. Peter Sartorius Fagott
1995 Civ.ing. Carina Bark Flyter
1996 Tekn. dr. Martin Körling Flora
1997 Tekn. dr. William Holm Fnöske
1998 Civ.ing. Anna Herting Fjortis
1999 Professor Olov Engwall Fido
2000 Tekn. dr. Gustaf Mårtensson Fjortis
2001 Tekn. dr. Mats Blomqvist Ferdinand
2002 Civ.ing. Carl Thille Fjortis
2003 Civ.ing. Greger Bengtsson Fängsel
2004 Civ.ing. Mårten Svantesson Ferdinand
2005 Civ.ing. Per Sundelin Fulöl
2006 Civ.ing. Arno Lepisk Formfranska
2007 Civ.ing. Thomas Koch Fängsel
2008 Civ.ing. Katja Lotz Fusklapp
2008 Civ.ing. Helena Krantz Fusklapp
2009 Civ.ing. Erik Alfthan Fusklapp
2010 Civ.ing. Georgios Dimitriadis Fanfar
2011 Civ.ing. Calle Pettersson Flörtfrisk
2012 Civ.ing. Kristin Rynninger Eriksson Fokus
2013 Civ.ing. Martin Wendin Flörtfrisk
2014 Civ.ing. Marcus Wolin né Ahlström Falsklarm
2015 Civ.ing. Jennifer Lemne Falsklarm
2016 Civ.ing. Sara Aschan Falsklarm
2017 Civ.ing. Tomas Aschan Førspel
2018 Tekn. dr. Emil Ringh Førspel
2019 Civ.ing. Fredrik Isaksson Frappera
2020 Civ.ing. Gabriel Bengtsson Fanclub
2021 Civ.ing. Leo Enge Fanclub
2022 Teknolog Hanna Lindahl Fanclub
2023 Teknolog Evelina Stenseth Fuskbygge
2023 Civ.ing. Mikael Lyth Fanclub
 
† = vilar i frid.


Fysiksektionen är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

En del av riddarna har till del kvalificerat sig för orden genom att vara överföhs, andra genom att vara sektionens ordförande och ytterligare några genom att vara klubbmästare.


$Id: index.html,v 1.31 2023/10/29 09:04:05 liman Exp $