... de är individer med muskler av stål, hjärtan av guld och tänderna fulla med kvicksilver. De är ...

Överföhs 
Emeriti

Överföhs är ansvarig för mottagningen av nOllan på Fysiksektionen. Överföhs skall enligt traditionen vara hård och brutal men de flesta misslyckas tämligen rejält med denna del av sin image. Vad Överföhs mer sällan misslyckas med är att lägga ner en hel del tid på att tillsammans med resten av Föhseriet ordna ett stort antal aktiviteter för nOllan. Allt sker i avsikt att få nOllan att lära känna sin kurskamrater, de äldre fysikerna och högskolan.

Varje är i första nOlleveckan bjuder föregående års Överföhs alla emeriti och årets Överföhs på middag. Tanken är att årets Överföhs skall kunna få goda råd och stöd av sina föregångare. Om middagen är de äldre till belåtenhet, vilket alltid hittills varit fallet, erhåller värden till kaffet sin ordenskedja och rätten att kalla sig Överföhs emeritus.

År Titel och namn
1974 Civ.ing. Dag Sundström
1975 Civ.ing. Mats Hjelte
1976 Civ.ing. Bengt Åkerlind
1977 Civ.ing. Gösta Lemne
1978 Prof. Christer Fuglesang
1979 TFM. Osquar F. Kangaroo
1980 Civ.ing. Claes de Berg
1981 Civ.ing. Anders Bruun
1982 Tekn. dr. Johan Groth
1983 Civ.ing. Ulf Harald Andersson
1984 Teknolog Anders Ulfheden
1985 Tekn. dr. Mats Löfdahl
1986 Civ.ing. Per-Olof Andersson
1987 Prof. Hjalmar Brismar
1988 Civ.ing. Andreas Zetterberg
1989 Civ.ing. Pär-Olof Hjorth
1990 Civ.ing. Magnus Hansen
1991 Civ.ing. Jonas Wulff
1992 Civ.ing. Johan Meurling
1993 Civ.ing. Bengt Eriksson
1994 Civ.ing. Claes Erixon
1995 Civ.ing. Carl Thille
1996 Civ.ing. Fredrik Zetterling
1997 Civ.ing. Nicklas Larsen
1998 Prof. Olov Engwall
1999 Civ.ing. Jakob Wohlert
2000 Civ.ing.(?) Katarina Ponsbach
2001 Civ.ing. Greger Bengtsson
2002 Tekn. lic. Dan Tilert
2003 Civ.ing. Elin Hallander
2004 Civ.ing. Arno Lepisk
2005 Civ.ing. Emma Månsson
2006 Civ.ing. Erik Alfthan
2007 Civ.ing. Katja Lotz
2008 Teknolog Gabriel Ehrnst Grundin
2009 Civ.ing. Calle Pettersson
2010 Frida Halfvarson
2011 Mariann Larsson
2012 Patrik Rufelt
2013 Jennifer Lemne

Fysiksektionen är en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS). Det innebär att Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) är där vi läser eller har läst.
En och annan Överföhs emeritus har även tilldelats Fysiksektionens högsta utmärkelse: Integralorden


$Id: lista.html,v 1.8 2014/11/14 14:31:09 liman Exp $